Bemiddeling arbeidsrelaties sociale zekerheid

Bemiddeling in handels-en burgerlijke zaken

Deze vorm het gaat over de handelsrelatie tussen twee of meerdere personen, zoals deze tussen leverancier en klant, tussen bestuurders of vennoten.

Bemiddeling in arbeidsrelaties en sociale zekerheid

De focus in deze bemiddeling ligt op conflicten tussen werkgever en werknemer, werknemers onderling, conflicten tussen afdelingen, teamconflicten….

Bemiddeling in familiale zaken

Bemiddeling voor / tijdens of na een (echt)scheiding, conflicten tussen familieleden.

Bemiddeling bij laatste levensfase- en einde

Bemiddeling gericht om mensen te helpen zich opnieuw te verbinden en bevrijd te voelen in de context van de laatste levensfase en het levenseinde. Ze zijn een ondersteuning voor zorgverleners die vaak geconfronteerd worden met onmacht en tijdsgebrek om verbindende stappen te zetten.

Collaboratieve onderhandeling

U kan bij ons ook terecht voor bijstand door een collaboratieve advocaat.