Bemiddeling

Bemiddeling bij laatste levensfase- en einde

Bemiddeling gericht om mensen te helpen zich opnieuw te verbinden en bevrijd te voelen in de context van de laatste levensfase en het levenseinde. Ze zijn een ondersteuning voor zorgverleners die vaak geconfronteerd worden met onmacht en tijdsgebrek om verbindende stappen te zetten.