Uw gids in bemiddeling bij conflicten

Stephanie Laleeuw heeft een uitgebreide ervaring in bemiddeling wat haar een uniek perspectief en probleemoplossend vermogen geeft. Individuele aandacht voor alle betrokkenen, wederzijds respect en neutraliteit zijn haar professionele leidraden. Voorbeelden van conflicten waarin zij kan tussenkomen:

  • Onenigheid bij het opstellen van een overeenkomst
  • Disputen met werknemers, medewerkers, vakbonden
  • Geschillen met klanten of leveranciers
  • Conflicten met behandelende artsen, verpleegkundigen omtrent medische handelingen en zorgen
  • Geschillen tussen erfgenamen over de erfenis
  • Conflicten tussen ouders en kinderen
  • Geschillen tussen aandeelhouders en conflicten in familiebedrijven
  • Geschillen bij overname, waarde aandelen
  • Geschillen in familiale context (echtscheidingen, problemen met kinderen, contactherstel met kinderen, opbouwen van relaties …)