Niemand wint ooit een proces. Zelfs de winnaar zal, na enige tijd, ondervinden dat er tevens sprake is van verlies van relaties, opportuniteiten, gepaard met negatieve energie en stress omwille van de onzekere afloop en kosten verbonden aan een proces.

Kost, tijd, recht, emoties, belangen, alternatieven. Al deze elementen bepalen mee de keuzes die we maken als er zich een conflict voordoet.

De klassieke rechterlijke geschillenbeslechting botst hier op haar grenzen. Partijen leggen hun lot in handen van een rechter die geen andere keuze heeft dan een vonnis te vellen. Hierdoor is er steeds een winnaar en een verliezer, soms alleen maar verliezers.

Door samen met de partijen op zoek te gaan naar wat hen bindt, gaan we op zoek naar de bemiddelde oplossing, die geen compromis is, maar een allesomvattende regeling waar beide partijen zich in eer en geweten in kunnen vinden.

ESKA MEDIATION kan uw gids zijn als bemiddelaar in alle bemiddelingsdomeinen.

Wat is bemiddeling?

Het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen en is uniek omdat ze de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing van het geschil wordt dus niet aan iemand opgelegd, het zijn de partijen die samen en zelf oplossingen zoeken voor hun conflict.

Deze bemiddeling is dan ook een vrijwillig en vertrouwelijk proces om conflicten tussen partijen op te lossen, middels een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Het is onze taak om partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle betrokkenen respecteert.

Hoe werkt bemiddeling?

Vrijwillig

Steeds op vrijwillige basis.

Vertrouwelijk

De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk.

Professionele bemiddelaar

Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar.

Akkoord

Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord.

Tempo

De betrokkenen bepalen zelf de snelheid.